UMĚNÍ UZDRAVOVAT

ozdravný pobyt se vzdělávacím programem

na hotelu Kopánky v Bílých Karpatech

z hlediska nového oboru psycho-neuro-imunologie a také
na základě nejnovějších objevů v psychologii, neurovědách a epigenetice 

 

 

KROK ZA KROKEM K UZDRAVENÍ

 

 

OZDRAVNÝ A POZNÁVACÍ POBYT V BÍLÝCH KARPATECH

27. dubna - 6. května 2018