Kdo jsou naši klienti?

  1. Skupina

Našimi klienty jsou většinou lidé, kteří mají dlouhodobé zdravotní potíže a kde standardní postupy obvykle selhávají. Často jde také o člověka, který chce řešit svůj problém aktivně, poznáním a pochopením širších souvislostí jeho nemoci či bolesti. Má vůli jít vědomou cestou, kdy terapeut je nejen zprostředkovatelem procesu uzdravování, ale i průvodcem a rádcem.

    2. Skupina

Část klientely patří do skupiny lidí, kteří jsou zdraví a tento stav si chtějí udržet. Absolvují naše vzdělávací programy, aby mohli pomáhat ke zdraví svým dětem a nejbližším, ale také proto, aby se mohli sami seberealizovat a dosahovat svých životních cílů ve zdravém těle a plné síle.

    3. Skupina

Do této skupiny patří lékaři, psychologové, maséři, fyzioterapeuti a vůbec všichni lidé z pomáhajících profesí. Odborníci, kteří se chtějí dále rozvíjet a učit v novém vědním oboru epigenetice, neurovědách a psychologii, aby svým klientům mohli lépe a rychleji pomoci ke zdraví i spokojenějšímu životu.